رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و تاریخی کلیسا، و آموزه‌های جنبش اصلاحات استوار می‌باشد.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any