Soa i Madagasikara - Akon'i Gasikara

Soa i Madagasikara - Akon'i Gasikara

Fandaharana "Akon'i Gasikara" atolotry ny onjan-peo an-tserasera Soa i Madagasikara

Akon'i Madagasikara. Tenin'ireo mpisehatra ao amin'ny tanàna sy fijoroana ho vavolomben'ny mponina momban'ny andavanandrom-piainany. Echos de Madagascar. Paroles des acteurs de la cité et témoignage de la population sur leur vie quotidienne.