NRK P2 – Verdibørsen

NRK P2 – Verdibørsen

Verdibørsen er P2-programmet om verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv presenteres og drøftes iløpet av de 55 minutter lange sendingene hver helg. Her får du impulser og tanker fra internasjonale miljøer, og her hører du lek- og fag-folk fullføre sine resonnementer om store og små dilemmaer.