پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

در سایکوپاد به تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی و شناختی به زبان خودمانی می پردازم، محمد مهرگان هستم. واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱