پادكست حكمت كهن،جهان نو

پادكست حكمت كهن،جهان نو

پادكستِ حكمتِ كهن،جهانِ نو : در اين پادكست، ضمنِ آشنایی با تاریخچه و مفاهیمِ حکمت‌های کهن و مکتب‌های رازورزانه همچون دائوئیسم، شَمنیسم، گنوسیسم، ذِن و غیره می‌کوشیم تا به کمک آن فرزانگی‌های باستانی به حلِ معضلاتِ فردی و اجتماعیِ جامعه‌ی معاصر بپردازیم ... با ما همراه شوید! ✍️ کلاغ ✍️