پس کوچ

پس کوچ

اینجا ما قراره هر بار پای داستان کسایی بشینیم که روایت خودشون رو از مهاجرت دارن کسایی که مهاجرت کردن رو زندگی کردن و با دغدغه هاش آشنان و اون ها رو با پوست و خونشون تجربه کردن کسایی که چه به اجبار و چه به انتخاب خودشون ایران رو ترک کردن و به یک کشور دیگه رفتن