Radio risheh | رادیو ریشه

Radio risheh | رادیو ریشه

سلام به رادیو ریشه خوش اومدین چندسال پیش وقتی مامان وبابا شدیم و شروع کردیم به آموزش دیدن برای همراهی بهتر با کودکانمون،تقویت رابطه ٌ بچه‌ها با بزرگترهای دوروبَرمون شد دغدغه ما هر روزوهرساعت بیشتر بهش فکر کردیم،باهاش زندگی کردیم و ذهنمون شد پرازسؤال سوال دربارهٔ اینکه چگونه می‌تونیم دوران بازنشستگی خودمون رو بهتر برنامه‌ریزی کنیم؟ چگونه می‌تونیم نقش مؤثرتری در امن‌تر کردنِ دنیا برای بزرگترهای دوروبَرمون داشته باشیم چه‌جوری می‌تونیم نسل الان کودکانمون رو بیشتروبیشتر،همراه نسل قدیمی کنیم این راه رو ما شروع کردیم دغدغه‌مون روبه مسیرتبدیل کردیم وتن به آب زدیم اینجا اول راهمونه پادکست رادیو ریشه اگه رادیوی مارو شنیدید و دوست داشتید خوشحالمون میکنید که اون رو به دوستانتون پیشنهاد بدید یا ازطریق لینک زیر مارو حمایت کنید https://hamibash.com/rishehradio