Talkshod telepodcast ( تله پادکست تاک شد )

Talkshod telepodcast ( تله پادکست تاک شد )

تاک شد قسمتی از یک پروژه است با هدف ایجاد گفتگوهایی عمیق پیرامون مسائلی که امروز خیلی زیاد از آنها می شنویم اما درواقع درک درستی از آنها نداریم. هر فصل از تله پادکست تاک شد اختصاص به یک موضوع و یک مهمان دارد. مطالب تکمیلی را در وبسایت و شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید. این پادکست به کوشش آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن تولید می شود. -------- میزبان: حمید احمدی به کوشش آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن