Unicorn | پادکست یونیکورن

Unicorn | پادکست یونیکورن

در افسانه‌ها آمده است یونیکورن‌ها را نمی‌توان به آسانی شکار کرد زیرا بسیار چابک هستند. بعضی می‌گویند که آن‌ها فقط توسط زنان رام می‌شوند. "پادکست یونیکورن روایتی از زنان موفق جهان است" Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.