Darik Radio - Дарик радио

Darik Radio - Дарик радио

Радиото е единственото частно национално радио в България, което предлага локална информация, специализирани програми, гъвкава регионална рекламна политика и различни варианти на териториално покритие за всяко рекламно послание.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any