MônFM

MônFM

eich ynys, eich llais | your island, your voice

Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw. Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill. MônFM is a community station. We aim to be a source of information, to offer a platform for discussion, and to reflect the breadth of interests, languages and cultures that make Anglesey what it is. MônFM offers people the opportunity to have a voice on radio, especially those who are under-represented on other local stations.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any